0766.49.77.65
Texte pentru invitatii de botez

Texte clasice pentru invitatii de botez


 • Text 1
 • Text 2
 • Text 3
 • Text 4
 • Text 5
 • Text 6
 • Text 7
 • Text 8
 • Text 9
 • Text 10
 • Text 11
 • Text 12

Text 1

Ma numesc
.............
am pãºit în lume în data de ........ în jurul orelor ...,
ºi consider cã a venit vremea sã intru ºi eu în rândul creºtinilor.
Alãturi de pãrinþii mei
.....
vã aºteptãm în ziua de ...., ora ...
la biserica ......
sã ne fiþi alãturi la acest eveniment
atât de important pentru mine.
Alãturi îmi vor fi naºii
...........
Abonare newsletter